Vandaag hebben we het gehad over talenten en goede eigenschappen. Dat dit wat ongemakkelijk kan voelen werd opgevangen door te werken met het Kwaliteitenspel, waardoor iets positiefs over jezelf zeggen ineens wat makkelijker werd (en niet opschepperig). De kinderen vonden dit een fijne werkwijze, want meerdere vroegen erom dit nog eens te doen. Ieder mens is uniek, met zijn of haar positieve en minder positieve eigenschappen, maar ook met zijn of haar mening en eigen ideeën. Wat vind je belangrijk in het leven… een top 18 nummeren en daarover met elkaar in gesprek gaan. In de nabespreking werd steeds door een kind verteld wat zijn/haar maatje belangrijk vond. Daardoor waren we bezig met ons in te leven in de ander en ook het respect voor hoe de ander denkt. Iedereen is anders en dat mag ook!

Hierna gingen de kinderen in duo’s aan de slag met het maken van een kwartetspel over de Tweede Wereldoorlog. Er werd een aflevering gekeken van ‘Dertien in de oorlog’ en we spraken daar nog even over door. Dit onderwerp spreekt de kinderen erg aan.

Iedereen schoot weer een lekker stuk op met de Projectenballades. Was het ene duo bezig met het maken van een stripverhaal over de spijsvertering, verderop in het lokaal werden werkbladen ingevuld over snelle machines, weer anderen maakten een tijdlijn bij de reizen van Columbus, er werd het een en ander uitgezocht over haaien, een samenvatting gemaakt over geld en uitgezocht wat duw- en trekkracht is bij bruggen.

We sloten de ochtend af met creatieve denkopdrachten van Denktank.