De raadsels van vanmorgen waren echt lastig, bleek wel in de kring. Waar we vorige week nog bezig waren met de 4 G’s rondom faalangst, het verhaal van de stip en eigenwijsjes, deden we vandaag een ontspanningsoefening. Wanneer je angst ervaart verandert je ademhaling en kun je soms niet meer helder denken. Juist door spanning te ervaren en ook weer te ontspannen daarna, kun je er wat meer vat op krijgen. Ook gingen we aan de slag met emoties. Het is belangrijk om je eigen gevoelens onder woorden te kunnen brengen, maar ook ze van een ander aan te voelen en daar bleken de kinderen – ongeacht de wat ingewikkeldere emoties af en toe – goed mee om te kunnen gaan.

Als reclamemakers (creatieve denkopdracht) kregen de kinderen de opdracht een poster met aansprekende slogan te maken voor een (nog) niet bestaand product. In een groepje werken is vaak stimulerend, maar kan ook als lastig worden ervaren. Ieder heeft zo zijn of haar eigen ideeën over de invulling van de opdracht. Door regelmatig in diverse groepjes aan opdrachten te werken, oefenen we dit. Vanmorgen was daar weer mooi de gelegenheid voor. Na afloop presenteerden de groepjes hun poster. Verrassend om te zien hoe een zelfde opdracht op heel verschillende wijzen uitgewerkt wordt!

Met alle kinderen is een datum vastgelegd waarop ze hun presentatie zullen houden. Een aantal werkt al via mijneigenproject.nl aan een volgend onderwerp waarbij de leervragen uit hun eigen koker komen. Aan het einde van de ochtend werd geëvalueerd en afgerond met een spel dat een beroep deed op het werkgeheugen van de kinderen.