Free songs

Beelddenken

stoel-300x300Beelddenken

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een gave: een creatieve, drie-dimensionale manier van denken. Deze manier van denken is 30 keer sneller dan denken in woorden! Denk eens aan het woord ‘STOEL’. Velen zien dan de letters S-T-O-E-L in hun gedachten. Anderen zien echt een plaatje van een stoel. Compleet met kussens en al. Van alle kanten. Handig! Je zou zeggen dat er niets aan de hand was. Behalve het feit dat we in een “talige” wereld leven; communiceren gaat met woorden. De beelden moeten dus worden omgezet naar taal. Bij het lezen komen beelddenkers vaak in de problemen. De meeste woorden zijn goed te visualiseren; stoel, hond, huis, lopen enz. Het gelezen woord wordt tijdens het lezen automatisch omgezet in een beeld. Beelddenkers lezen hierdoor vaak langzamer. Dit geldt voor het schrijven ook; de beelden in het hoofd moeten worden omgezet in taal. Op school komen beelddenkers dan ook vaak in de problemen, voor toetsen hebben ze eigenlijk meer tijd nodig. Veel beelddenkers hebben moeite met spellen en spiegelen veel letters. Om deze problemen op te lossen kunnen we hun grote talent gebruiken: visualiseren. Door de woordbeelden op te slaan als een plaatje kunnen de meeste beelddenkers de woorden foutloos voor- en achteruit spellen. Bijna niet te geloven als je kind zoveel problemen heeft op school maar het kan echt!

Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur hebben voor het denken in beelden.

Handig en veel sneller dan het denken in woorden…. (32 beelden in plaats van 2 woorden per seconde). Bij hoogbegaafde beelddenkers kan het taaldenken even goed ontwikkeld zijn als het beelddenken maar dit is niet altijd het geval.Veel hoogbegaafde kinderen presteren op school lang niet zo goed als je zou mogen verwachten.Vaak komt dit doordat ze denken en leren in beelden. Een prima manier om snel te denken en te schakelen, maar op school is het minder handig.Beelddenkers krijgen in de klas lang niet alles mee. Dit kan leiden tot hiaten en flinke achterstanden. Als school dit ontdekt wordt meestal remedial teaching (RT) ingezet maar dit heeft niet altijd resultaat. Dan heb je dus een slim kind wat enerzijds extra uitdaging nodig heeft, en anderzijds erg achterloopt. Een kind wat zich inmiddels erg dom voelt. Last heeft van faalangst en een negatief zelfbeeld. Een kind dat hoogstwaarschijnlijk niet lekker in zijn vel zit.

Wat je eraan kan doen:

De oorzaak van de problemen van deze kinderen ligt meestal in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden. De nadruk ligt op het verbale, de lesstof wordt auditief en sequentieel aangeboden. Beelddenkers denken en leren visueel en ruimtelijk. Ze leggen verbanden en kunnen van het één naar het ander komen. Met de regulier manier van lesgeven kunnen ze niet uit de voeten. De enige manier om deze leerlingen weer aan de gang te krijgen is tegemoetkomen aan zijn manier van denken en leren. Een andere manier van lesgeven. Dat vraagt aanpassingen van de leerkracht. Het is belangrijk dat deze kinderen zo vroeg mogelijk de juiste begeleiding krijgen om hun eigen manier van leren te gaan begrijpen (en waarderen). Dat ze leren de leerstof zo te vertalen dat ze het wel kunnen. Zo kunnen ze toch hun weg vinden in het onderwijs.

Doe je dit niet en laat je een kind tobben dan kan je wachten op faalangst, een negatief zelfbeeld, het ontlopen van taken, een hekel aan school en slechte prestaties. En, het allerbelangrijkst: een ongelukkig kind dat zichzelf niet waardeert. Veel hoogbegaafde beelddenkers haken af tijdens of na de middelbare school. De meesten moeten niet denken aan het hoger onderwijs of de universiteit. Dat leidt ertoe dat ze zich in de praktijk waar moeten maken. Vaak zie je dat ze een eigen bedrijf starten want in de praktijk is het erg lastig te werken voor iemand die wel beter kan leren maar die veel minder intelligent is en jouw ideeën niet snapt.

 Hoogbegaafd, beelddenker en hoogsensitief.

Veel hoogbegaafde beelddenkers zijn daarnaast ook hoogsensitief. Vaak zijn ze extreem gevoelig voor geluid, licht en aanraking. Het lijkt wel of hun filter niet functioneert. Mensenmassa’s of harde muziek kunnen voor HSP’s al snel te veel zijn. Ze raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.Hooggevoelige mensen zijn zich extreem bewust van hun omgeving en moeten zich vaak aanpassen. Deze gevoeligheid is erg lastig in de klas. Zonder goed werkend filter is het lastig om je te concentreren met zoveel mensen om je heen.

Voor meer informatie zie de pagina hoogsensitiviteit.