Free songs

Denkprocessen

Denkprocessen

einstein

HB kinderen denken anders

Het topdown denken

Een topdown denker denkt vanuit gehelen naar delen. Hij heeft een totaaloverzicht nodig voordat hij de plaats ziet van een kleiner onderdeel en dat ook kan begrijpen. Zonder het totaalplaatje kan hij een detail geen handen en voeten geven en het zoeken naar de achtergrond belemmert hem om het kleine stapje dat wordt uitgelegd in zich op te nemen. Hij KAN alleen ‘leren’ wanneer hij inzicht krijgt in het geheel, de achtergrond, het kader, het doel, noem maar op. Pas dan ziet hij de plaats en de waarde van de kleinere stapjes in het leerproces en is hij in staat om zich erop te concentreren. Het is voor de topdown denker dus van evident belang dat de leerstof topdown wordt aangeboden. Dus: eerst het grote kader aanbieden, zoals uitleg van de gehele grammaticale regel, dan pas oefenen. Dit vergt een aanpassing van het over het algemeen bottom-up opgebouwde onderwijs, waarbij de leerstof uit kleinere stappen is opgebouwd en de hele regel vaak niet aan het begin, maar pas aan het eind van het proces aan de orde komt.

De topdown denker kiest niet zelf voor topdown denken; het heeft te maken met de ontwikkeling van de intelligentie. Waarmee niet gezegd is dat alle topdown denkers superintelligent zijn, maar er wordt wel aangenomen dat hoogbegaafde mensen van nature topdown denkers zijn. Op school willen deze kinderen weten hoe iets in elkaar zit, waarom bepaalde dingen moeten gebeuren en dergelijke. Ze hebben er behoefte aan te weten welke verwachtingen er ten aanzien van hen zijn, zodat ze daar ook aan kunnen voldoen. Ze hebben houvast aan een duidelijk rooster, een helder schema.

242a296bc9dba33ded35d1bae27aec0d

 

Taxonomie van Bloom en hogere orde denkvragen.

Leerlingen leren op verschillende niveau’s. Het is de kunst als docent te proberen de leerling op verschillende niveau’s te bedienen. Dat gaat volgens de Amerikaan Benjamin Bloom volgens een aantal stappen. Elke stap verder betekent beheersing van de vorige stap. De eerste 3 stappen zien we veel in het onderwijs, de laatste 3 veel minder terwijl dit heel verrijkend is voor alle kinderen maar met name voor (hoog)begaafde kinderen. Dit zijn de hogere orde denkvragen.

We onderscheiden:

1      Kennis
2      Inzicht
3      Toepassing
4      Analyse
5      Synthese
6      Evaluatie

1 Kennis
De leerling herinnert zich.
Activiteiten van de leerlingen:
Herinneren, benoemen, opnoemen, definieren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, reproduceren.

2 Inzicht
De leerling geeft weer, vertaalt en vat samen

Activiteiten van de leerlingen:
Samenvatten, een verklaring geven, in eigen woorden weergeven, een tekening maken van, voorspellen, voorbeelden geven, uitleggen, selecteren, grote lijnen aangeven.

3 Toepassing
De leerling gebruikt informatie in een onbekende situatie en lost een probleem op.

Activiteiten van leerlingen:
Een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe, kennis gebruiken in een situatie die.

4 Analyse
De leerling breekt de informatie open en brengt de onderdelen met elkaar in verband.

Activiteiten van de leerlingen:
In delen splitsen, patroon beschrijven, bewijzen voor conclusies aangeven, classificeren, onderzoeken.

5 Synthese
De leerling brengt de onderdelen samen tot iets nieuws.

Activiteiten van leerlingen:
Ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, bouwen, ontwikkelen.

6 Evaluatie
De leerling geeft een beargumenteerd oordeel en heeft een standpunt.

Activiteiten van leerlingen:
Concluderen, beargumenteren, de waarde aangeven, bekritiseren, kiezen en de keuze rechtvaardigen, besluiten

 [bloom.jpg]