Free songs

Plusklas

 

De bovenschoolse plusklas van het CPOV

Iedere week komen de toegelaten (hoog)begaafde kinderen van diverse scholen een dagdeel naar de bovenschoolse plusklas. Een periode in de plusklas omvat een half schooljaar (globaal: september – januari en februari – juli). Bij voldoende aanmeldingen worden de leerlingen van groep 3 tot en met 5 op een dagdeel verwacht en de leerlingen uit groep 6 tot en met 8 op een ander dagdeel (woensdagochtend / donderdagochtend). De plusklasperiode begint met een informatieavond waarvoor de kinderen met hun ouders en leerkrachten / IB worden uitgenodigd. Tijdens deze avond wordt in grote lijnen uitgelegd wat men kan verwachten. Aan het begin van een nieuwe periode neemt de plusklasleerkracht contact op voor een gesprek met de leerkrachten waar de kinderen de andere dagen in de klas zitten.

Wanneer de plusklas van start gaat, wordt er eerst aandacht geschonken aan het beter leren kennen van de nieuwe plus-klasgenoten. Vaak gebruiken we hier activiteiten voor uit een van de ‘Energize’-boeken. De contacten met ontwikkelingsgelijken vormen de rode draad door de plusklas. We geven de kinderen daarom voldoende gelegenheid om samen te werken aan projecten / onderzoekjes / experimenten en educatieve spelmaterialen. Op deze manier kunnen de kinderen ervaren dat ze op niveau kunnen overleggen, onderwerpen bespreken en vriendschappelijke contacten kunnen opbouwen waar dat in de eigen school niet altijd lukt.  Tijdens kringmomenten wordt aandacht besteed aan persoonlijke (w.o. creatief denken) – en studievaardigheden (w.o. mindmappen). Onderwerpen als pesten, faalangst en sterk staan komen aan bod (wanneer we merken dat dit leeft bij de kinderen) alsook de eigenschappen van Happy Kids (Covey), filosoferen over allerhande onderwerpen en leer-/studievaardigheden, waar met name de oudere kinderen al van kunnen profiteren.

De ochtend wordt verder gevuld met projectwerk en alternatieve activiteiten. We werken met materialen van Cédicu, Minka Dumont (Projectenballade), Ajodakt (Zoek ’t zelf uit-ontdekkaarten) en gebruiken ook de mogelijkheden op internet veel (webpaden, webkwesties). Aan deze en andere (zelfgekozen) onderwerpen werken kinderen samen of individueel. Hiernaast bieden we interessante leermomenten door gezamenlijke activiteiten te ondernemen met de gehele groep in de vorm van experimenten / proefjes (bijv. met water of eieren), bouwopdrachten (bijv. met ijslollystokjes) en dergelijke. Een greep uit activiteiten uit het archief: stripfiguren tekenen, een gastles diergeneeskunde, ideeënbus met ‘de vraag van vandaag’ waar een lesactiviteit aan werd verbonden, een gezelschapsspel ontwerpen…

We proberen rekening te houden met ideeën die kinderen zelf aandragen en/of actualiteiten. Daarnaast staat er elke periode een educatief uitstapje op het programma, waar vaak een voor- en/of natraject aan is verbonden. Enkele uitstapjes van de afgelopen jaren: bezoek aan een scheepswerf (Hardinxveld), Watermuseum, Geldmuseum, kamp Amersfoort, Pluimveemuseum, bezoek aan een radiostation, krant ‘de Gelderlander’, paleis het Loo en het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg.

 

Wie ben ik?

De plusklas wordt geleid door Lianne van Popering – van der Steen. Even voorstellen…

LPSIk ben juf Lianne. Na de PABO te hebben gevolgd aan de Chr. Hogeschool Ede (2000-2003) heb ik aan de Universiteit van Utrecht in een verkort traject Orthopedagogiek gestudeerd (2003-2005). Hierna ben ik aan het werk gegaan als onderwijsadviseur en dyslexiebehandelaar bij SBD Centraal Nederland en daarnaast ook als leerkracht van de bovenschoolse plusklas. Mede met het oog op mijn jonge gezin ben ik na 8 jaar gestopt bij de SBD. Met veel plezier ben ik doorgegaan met het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen. In de plusklas hoop ik nog veel kinderen te mogen begroeten om hen een stukje verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.