Free songs

Informatie

Beleidsplan bovenschoolse Plusklas CPOV

 

Doelen plusklas:

* de leerling ontmoet ‘ontwikkelingsgelijken’

* de leerling krijgt specifieke sociaal-emotionele training.

* de leerling ervaart tijdens het werken dat hij niet de enige is die snel en anders denkt.

* leert doorzetten als iets moeilijk is.

* leert om hulp vragen.

* leert omgaan met tegenslagen.

* leert voor zichzelf op te komen.

* leert vertrouwen te hebben dat hij/ zij het kan.

* leert plannen en studeren.