De kinderen uit de woensdaggroep leren elkaar steeds wat beter kennen, we hebben al heel wat activiteiten samen gedaan. In de kring hebben we afspraken gemaakt over hoe we werken en met elkaar omgaan en de sfeer is heel fijn. Er is rust op momenten dat iedereen aan de gekozen projectkaarten werkt en daarnaast veel gezelligheid, wanneer we bijv. een Vragenweb maken of de ochtend afronden met een gezamenlijke spelactiviteit. In willekeurig samengestelde groepjes is er nagedacht over een pittig logisch raadsel, waar een paar kinderen verrassend snel inzicht in bleken te hebben. Knap werk! De projecten waar individueel aan wordt gewerkt, zijn gevarieerde onderwerpen die betrekking hebben op de natuur, op geschiedenis, aardrijkskunde of onze samenleving. Er wordt veel gelezen en informatie gezocht en daarna verwerkt in Word. Het doel is om het geleerde over een aantal weken te presenteren middels een PowerPoint of Prezi.