De donderdaggroep

In de donderdaggroep worden uitdagingen niet uit de weg gegaan. Er worden pittige (denk)spellen gekozen tijdens de inloop, van Wie is de Mol tot Eén tegen honderd, al werd er vandaag fanatiek meegespeeld met Blokus, waarbij er ontdekt werd wat een handige tactiek was om ver te komen. Na een aantal weken bezig te zijn […]

Read more

De woensdaggroep

Elke week wordt het eerste half uur (inloop) goed benut, veel kinderen zijn vroeg aanwezig zodat er met K’nex kan worden gebouwd, er kan worden geschaakt, maar ook andere spellen worden regelmatig uit de kast gepakt. We voeren gesprekken met elkaar in de kring (zoals over vriendschap), er worden ingewikkelde raadsels voorgeschoteld (m.n. logisch denken, […]

Read more

Nieuws uit de woensdaggroep

De kinderen uit de woensdaggroep leren elkaar steeds wat beter kennen, we hebben al heel wat activiteiten samen gedaan. In de kring hebben we afspraken gemaakt over hoe we werken en met elkaar omgaan en de sfeer is heel fijn. Er is rust op momenten dat iedereen aan de gekozen projectkaarten werkt en daarnaast veel […]

Read more

Start

De donderdaggroep is van start gegaan. Door middel van een spel met Skittles hebben we elkaar al een stuk beter leren kennen! Elke ochtend wordt een eigenwijsje getrokken om op een positieve manier met elkaar om te gaan en een positieve kijk op ons zelf te hebben; vandaag was dat ‘ik ga met jou om […]

Read more

Week 24

Met beide groepen zijn we bezig geweest met het ontdekken van eigen kwaliteiten; de woensdaggroep dacht na over de vragen van de coachingskaarten waarbij o.a. gericht werd gevraagd naar positieve ervaringen, momenten waarop je gebruik kon maken van jouw goede eigenschappen, dingen waar je beter in zou willen worden en het vasthouden van emoties die je […]

Read more

Donderdag 24 mei

Na Blokus (jongens) en het werken aan de ‘wiskundige tekeningen’ (meisjes) begonnen we in de kring. Happy Kids en het dagelijkse raadsel! Bij Denktank luidde de opdracht: Hoe zou een bezoekje aan de tandarts plezieriger of minder eng worden voor jonge kinderen? De kinderen mochten hier in groepjes over gaan brainstormen en kwamen o.a. op de volgende […]

Read more

Week 20

Bij de woensdaggroepkring hebben we het gehad over onderpresteren, het niet laten zien van wat je wel zou kunnen, n.a.v. het boek ‘Hoogbegaafd nou en’. We hebben met elkaar gesproken over je motivatie, over belangrijke dingen eerst doen (of iets waar je niet zoveel zin in hebt) en over je aanpassen. Bij Denktank kozen de […]

Read more

Week 17

Met zowel de woensdag- als de donderdaggroep wordt regelmatig gefilosofeerd. Veel kinderen vinden deze gesprekken erg leuk en interessant en vaak constateren we dat we haast niet meer weten waarmee het gesprek begon, vanwege alle bijkomende gedachtesprongen… De kinderen van de woensdaggroep zijn bezig geweest met creatieve, maar tegelijk ook wiskundige kunstwerken, die langzaam maar […]

Read more