Woensdag 7 februari

Een nieuwe start! Bij binnenkomst werd er vooral gekozen voor het oplossen van een puzzel die klaarlag. In de kring leerden we elkaar beter kennen door middel van de vragendobbelsteen. Het grootste deel van de ochtend werd besteed aan ons eerste gezamenlijke project: vogels! In drietallen werd er gediscussieerd over stellingen die in twee rijen […]

Read more

Januari 2018

Het einde van deze periode is in zicht en met het oog daarop werkten de kinderen deze dagen stevig door aan hun projecten en producten. Dat betekende dat de één druk aan het knippen en plakken was om een muurkrant te maken, een ander zat een stripverhaal te tekenen bij het gekozen onderwerp en een derde […]

Read more

Woensdag 6 december

Voor de oplettende luisteraar was het raadsel van vanmorgen goed te doen… In de kring besteedden we vandaag extra aandacht aan ‘laten merken hoe je je voelt’. Hoe reageer je in bepaalde situaties (een zelfde gebeurtenis kon diverse reacties oproepen bij verschillende kinderen). Hoe houd je daarbij rekening met de ander? Kun je omschrijven wanneer […]

Read more

Week 46

Bij beide groepen stond vriendschap centraal in de kring. Hoe ontstaan vriendschappen? Wat maakt iemand tot een echte vriend? Kun je honderd vrienden hebben? Kan een dier je vriend zijn? Vind jij jezelf een goede vriend(in)? Er werd in groepjes nagedacht over wat een vriendschap tot een vriendschap maakt en ook wat redenen kunnen zijn […]

Read more

Donderdag 9 november

De raadsels van vanmorgen waren echt lastig, bleek wel in de kring. Waar we vorige week nog bezig waren met de 4 G’s rondom faalangst, het verhaal van de stip en eigenwijsjes, deden we vandaag een ontspanningsoefening. Wanneer je angst ervaart verandert je ademhaling en kun je soms niet meer helder denken. Juist door spanning te […]

Read more

Woensdag 1 november

Deze ochtend werd er weer enthousiast meegedaan aan diverse spellen, zoals Risk en Pentago (de laatste was nieuw voor iedereen, maar vergde niet veel uitleg, al gauw had iedereen door welke tactiek handig was). Leuk om te merken dat kinderen ook soms spellen van thuis meenemen naar de plusklas en het daar in een groepje […]

Read more

Week 43

Voor beide groepen een andere ochtend dan anders. Eentje die in het teken stond van een andere taal, een ander land, namelijk Italië. Sommige kinderen hebben op school zich al eens bezig gehouden met een andere taal (naast Engels), voor anderen was dit een eerste indruk om te zien of hen dat ligt. Naast een […]

Read more

Donderdag 12 oktober

Na de nadenkertjes van vandaag zijn we begonnen met het onderwerp ‘faalangst’, wat voor een aantal heel herkenbaar was. Ieder heeft nagedacht over momenten waarop hij / zij gespannen is en we zagen dat er verschillende momenten zijn waarop faalangst duidelijk wordt. Er bleek wel enige overlap te zijn in voorbeelden van situaties waarbij angst […]

Read more