Free songs

Websites

Interessante websites voor extra verrijking:

http://www.webkwestie.nl/ webopdracht om zelfstandig informatie te laten verzamelen en dit te ordenen tot nieuw product.

http://www.webkwestie.nl/earthquest/ internetopdracht die uitgevoerd moet worden met google earth.

http://webje.yurls.net/nl/page/637040#topboxes webpaden voor groep 6, 7 en 8

http://webje.yurls.net/nl/page/637036#topboxes piekerpaden voor groep 8

http://webje.yurls.net/nl/page/637032#topboxesminipaden minipaden voor groep 4 en 5

http://www.wisebits-academy.nl/ filmpjes met opdrachten van de universiteit Leiden.

http://www.iederkindeentalent.nl/inspiraties/lesmateriaal/ verrijking op allerlei gebieden.

http://www.acadin.nl/ uitdagende leeromgeving op internet.

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com gratis projecten op allerlei vakgebieden.

http://www.lessuc6.nl/index.php/2012-11-26-18-37-43 op deze site staan allerlei klaaropdrachten

http://www.taakkaarten.nl goed te gebruiken, maar bedenk er voor onze doelgroep wat extra hogere orde denkvragen bij. (zie taxonomie Bloom)

http://www.wsnsveghel.nl opdrachtkaarten om kleuters cognitief uit te dagen

 

websites voor de leerling om informatie op te zoeken:

http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php om informatie te zoeken

http://www.wikikids.nl/ het wikipedia in begrijpelijke taal

http://entoen.nu/ alles over de vaderlandse geschiedenis

http://www.meestersipke.nl/ zoekmachine voor kinderen

http://datbedoelik.nl/ en nog een zoekmachine voor kinderen

 

websites voor de leerling om te leren, leren/plannen:

http://www.mijneigenproject.nl/  van onderwerpkeuze tot presentatie en evaluatie van het project/product. Stap voor stap.

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/lerenleren.html studievaardigheden ontwikkelen.

http://www.lereniseenmakkie.nl/ deze website helpt je bij het leren