Met beide groepen zijn we bezig geweest met het ontdekken van eigen kwaliteiten; de woensdaggroep dacht na over de vragen van de coachingskaarten waarbij o.a. gericht werd gevraagd naar positieve ervaringen, momenten waarop je gebruik kon maken van jouw goede eigenschappen, dingen waar je beter in zou willen worden en het vasthouden van emoties die je gelukkig maken. Wat betreft het leren leren koppelden we de introductie van ons uitstapje (volgende week, het bezoeken van een kasteel) aan een opdracht. In tweetallen werden mindmaps gemaakt over een Nederlands kasteel naar keuze. Elk duo had de basisprincipes goed te pakken: het in kaart brengen van alle informatie om in je geheugen op te slaan gaat het beste wanneer alles horizontaal te lezen is, wanneer takken en aftakkingen (met subonderwerpen) dezelfde kleur behouden en gedachten en associaties in de vorm van afbeeldingen het geheugen stimuleren.

De donderdaggroep is deze week op pad geweest naar het Pluimveemuseum waar ze zelf actief waren met het zoeken van antwoorden op de vragen in de speurbrief, uitleg kregen over ei-sorteermachines en mee mochten doen met de veiling.