Deze ochtend werd er weer enthousiast meegedaan aan diverse spellen, zoals Risk en Pentago (de laatste was nieuw voor iedereen, maar vergde niet veel uitleg, al gauw had iedereen door welke tactiek handig was). Leuk om te merken dat kinderen ook soms spellen van thuis meenemen naar de plusklas en het daar in een groepje spelen!

Na twee raadsels (waarvan eentje op papier uitgewerkt moest worden) spraken we met elkaar in de kring over faalangst en angstig of nerveus zijn in het algemeen. Wat gebeurt er in je lijf? In welke situaties heb je dat? Vlak voor de gymles, voordat je in een achtbaan stapt, als je een spreekbeurt gaat houden? Volgende week gaan we verder kijken wat er gebeurt en gaan we aan de hand van de G’s bekijken hoe we daar zelf invloed op hebben.

Aan de eigen projecten wordt hard gewerkt. Voor veel kinderen een favoriet onderdeel, lekker in je eigen onderwerp duiken. De een heeft vooral inhoudelijke vragen, een ander vraagt hulp bij het praktische uitwerken met PowerPoint en een derde geniet van het delen van gevonden interessante informatie. Ze zijn goed op dreef en stimuleren elkaar!

Vandaag was de keus aan Jennice voor het eindspel. De opdrachtjes tussendoor waarbij we werken aan de executieve functies worden echter net zo goed als een leuk spel gezien 😉

Volgende week weer verder!