Na de gebruikelijke opstart werden de zelfgemaakte posters toegelicht. Naast hobby’s en voorkeuren hadden daar ook ieders talenten en kwaliteiten een plekje gekregen. Mooi om dat door iedereen te laten benoemen. Dat is wat jou zo eigen maakt; iedereen is tenslotte heel verschillend. Dat ‘anders zijn’ kwam op een andere manier terug vanuit het boek ‘Hoogbegaafd nou en’. We hebben het gehad over verschil in samenwerken, kennis, interesses, afspraken maken e.d. die herkenbaar waren voor de meeste kinderen. Bij het creatief denken stond vandaag de bouw van een nieuwe school centraal en hoe je die – uitgaande van de gegeven voorwaarden – invulling zou geven. Binnen groepjes waren er meningsverschillen en was het dus ook wel eens een kwestie van geven en nemen, wat ook hoort bij samenwerken.

Een aantal kinderen hebben alle antwoorden op de vragen al gevonden wat betreft het eigen project en gaan nu dus (of zijn dat al) aan de slag met een presentatie. We rondden de morgen af door een evaluatie van de ochtend in te vullen. Hierdoor worden kinderen zich bewuster van hun eigen aandeel in opdrachten en leren ze nadenken over o.a. hun planning. Omdat het zo aansloeg tijdens de inloop werd de ochtend afgesloten met Scotland Yard (of een ander spel voor wie dat wilde).