Deze ochtend werd er weer door een aantal een nieuw spel geprobeerd: Pixel. Daar komt strategisch inzicht goed van pas! Ga je voor eigen winst of blokkeer je eerst de mogelijkheden van je tegenstander…

In de kring bespraken we aan de hand van het boek ‘Hoogbegaafd, nou en’ vragen over hoe je je voelt. Sommige kinderen gaven verschillende kenmerken aan van onderpresteren, ook teveel aanpassen kwam voor. Het samen hierover nadenken geeft nieuwe inzichten en kinderen leren zichzelf beter kennen.

Drie woorden stonden centraal toen er werd gebrainstormd, de kinderen weten ze vast nog wel. We pasten ze direct toe bij een Denktank-opdracht. Bij elk drietal was één persoon de leider om evt. knopen door te hakken. We zijn van start gegaan met de zelfgekozen projecten uit de projectenballades (o.a. Geld, Dino’s, Haaien en Landen van de wereld) en aan het einde van de morgen was er tijd om zich nog over het welbekende raadsel te buigen.