Wanneer kinderen iets meenemen naar de plusklas wordt daar natuurlijk altijd even aandacht aan besteed. En een spel wordt enthousiast meegespeeld. Zo ook deze ochtend!

In de kring kwamen weer een paar doordenkertjes langs, die voor de nodige hoofdbrekens zorgden.  Een visuitje, kabouters met gekleurde hoedjes… Soms komen kinderen ook zelf met raadsels. Kan de juf zelf ook meedenken 🙂 We hadden het tijdens ons kringgesprek vanmorgen over pesten, gepest worden, hoe reageer je, opkomen voor elkaar en zelfvertrouwen. We hebben nagedacht over wat je kunt doen, wat je kunt zeggen. En met je houding kun je laten zien dat je er mag zijn. Dat hebben we dan ook geoefend! Hierna mocht iedereen verder gaan met zijn poster van zichzelf. Met behulp van het Kwaliteitenspel konden er eigenschappen toegevoegd worden, waar je anders niet zo snel aan had gedacht. Bij het projectwerk moest er goed worden gezocht naar informatie en goed gelezen worden. Door de kleinere groep kan snel feedback of hulp worden gegeven. Zo zijn alle kinderen weer een stukje verder gekomen. Met het Grote Basisschoolspel werd de ochtend afgerond.