Een nieuwe start! Bij binnenkomst werd er vooral gekozen voor het oplossen van een puzzel die klaarlag. In de kring leerden we elkaar beter kennen door middel van de vragendobbelsteen. Het grootste deel van de ochtend werd besteed aan ons eerste gezamenlijke project: vogels! In drietallen werd er gediscussieerd over stellingen die in twee rijen gelegd moesten worden (waar / niet waar). Bijzondere weetjes over de Noordste stern, de kolibrie en de koekoek zullen ze niet snel meer vergeten. Hierna werd in groepjes aan opdrachten gewerkt. De kinderen onderzochten o.a. welke vogels niet vliegen, de reden dat de dodo uitstierf, wat de functie is van de verschillende vormen snavels die vogels hebben, ze zagen hoe een kuiken in een ei groeit (life cycle set) en maakten zelf woordzoekers over dit onderwerp. Volgende week het vervolg, met een creatieve opdracht. Iedereen heeft al een keuze gemaakt voor een project uit de Projectenballade en meerdere kinderen bogen zich over een ingewikkeld raadsel, waar eveneens volgende keer verder over mag worden nagedacht. Er is goed gewerkt en bijna iedereen heeft alle namen paraat, top!